Navegació interna

1. Història de la Comarca de la Selva

El medi natural a la Comarca de La Selva
LLUÍS MOTJÉ
Ornitòleg

L'ocupació humana de la depressió de la Selva en el plistocè
F.BURJACHS
Becari de la CIRIT
J.M.RUEDA
Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies

El món agrari baix-medieval de la comarca de La Selva: el conflicte remença
J.M.LLORENS
Centre d'Investigacions arqueològiques de Girona

La comarca de La Selva i les transformacions agràries del set-cents
J.BOADAS
Arxiu Municipal de Salt

El comerç transoceànic a través dels ports selvatans
J.DOMENECH
Museu Municipal de Lloret de Mar

La vinya i la configuració del paisatge forestal de La Selva<
I.PRADES
Arxiu Comarcal de Santa Coloma de Farners

Els roders de la comarca de La Selva
J.CASES
Llicenciat en Història

Evolució de la utilització de la terra al terme municipal d'Arbúcies
T.SAN MARTINO
Geògraf

El procés d'ndustrialització d'una comunitat rural
A.BOVER
Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies

Escola i història local. Algunes reflexions i aproximació bibliogràfica
J.M.PUIGVERT
Col•legi universitari de Girona

      Navegació interna