Navegació interna

9. Patrimoni, museus i turisme

El parc cultural del Maestrat: una estratègia de valoració del patrimoni al servei del desenvolupament i la identitat comarcal
JAVIER DÍAZ SORO
Gerent Parc Cultural del Maestrat

Una Harley Davidson al Guggenheim i un Cadillac al Teatre-museu Dalí
JORDI FALGÀS
Adjunt de Gerència, Fundació Gala-Salvador Dalí

Patrimoni i Turisme
DAMIÀ MORAGUES
Consultores del Entrono Turístico

Museus, patrimoni i turisme. Reflexions a l'entorn del canvi
JORDI PARDO
Gerent d'Ikonos

Workshop museus, patrimoni i turisme

      Navegació interna