Navegació interna

  • Inici
  • Arxiu Històric Municipal

Arxiu Històric Municipal

En aquest servei d’informació es recull un gran volum de documentació sobre la història d’Arbúcies. El fons principal és el d’administració municipal, però aquest s'ha enriquit amb importants aportacions patrimonials de particulars i empreses. Inclou també el fons fotogràfic d’activitats municipals i el fons fotogràfic històric del MEMGA. L'usuari de l'arxiu trobarà informació sobre Arbúcies, amb un ventall cronològic que va des del segle XIII fins les darreries del segle XX.

En aquest fons destaca el buidatge dels llibres sacramentals procedents de la Rectoria d’Arbúcies, que Mercè Fernàndez Camps ha elaborat per la creació d’una gran base de dades genealògica amb la referència a més de 10.000 arbuciencs i arbucienques des del segle XVII fins al XIX.

PROJECTES DE GESTIÓ

L'any 2021 s'ha dut a terme el projecte d’adequació del quadre de classificació de l’AHMA per la sèrie Obres Públiques i urbanisme del fons municipal l'AHMA, amb el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de Subvencions per al disseny i implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques.

L’any 2021 s’han dut a terme el projecte de Migració de la sèrie Obres públiques i urbanisme de l’AHMA a l’aplicatiu GIAC del Fons Municipal l'AHMA, amb el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de Subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.

      Navegació interna