Navegació interna

10. Corrents Teòriques en Museologia

Cridar l'avantguarda a trencar files
XAVIER RUBERT DE VENTÓS
Filòsof


La teoria general de patrimoni
TOMISLAV SOLA
Professor de Museologia a la Universitat de Zagreb


La contribució dels museus a la formació científico-materialista de les masses
MARTA ARJONA PÉREZ
Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Ministerio de Cuba


Una museologia nova per a homes nous a l'entorn de les idees i les formes de la nova museologia
ALBERT TINOCO
President de C.A. del MINOM


El Museu d'Art
FRANCESC FONTBONA
Membre de la comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya


Colonial Williamsburg: un museu d'història viva
WILLIAM E. WHITE
Productor executiu i director de Colonial Williamsburg's Outreach Education Initiative. EEUU.


De l'ecomuseu al museu de societat
JEAN-CLAU DE DUCLOS
Director del Musée Dauphimois. Grenoble.

      Navegació interna