Navegació interna

  • Inici
  • Arxiu Històric Municipal

Arxiu Històric Municipal

En aquest servei d’informació es recull un gran volum de documentació sobre la història d’Arbúcies. El fons principal és el d’administració municipal, però aquest s'ha enriquit amb importants aportacions patrimonials de particulars i empreses. Inclou també el fons fotogràfic d’activitats municipals i el fons fotogràfic històric del MEMGA. L'usuari de l'arxiu trobarà informació sobre Arbúcies, amb un ventall cronològic que va des del segle XIII fins les darreries del segle XX.

En aquest fons destaca el buidatge dels llibres sacramentals procedents de la Rectoria d’Arbúcies, que Mercè Fernàndez Camps ha elaborat per la creació d’una gran base de dades genealògica amb la referència a més de 10.000 arbuciencs i arbucienques des del segle XVII fins al XIX.

PROJECTES DE GESTIÓ

L'any 2021 s'ha dut a terme el projecte de tractament arxivístic de la sèrie Obres Publiques i Urbanisme (1994-1999) del Fons Municipal l'AHMA, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, dins la línia de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines.

      Navegació interna