Navegació interna

Bibliografia • Llorens, J. M.; Mataró M.; Rueda, J. M.; Tura, J.: El castell de Montsoriu. A: Monografies del Montseny. 7: Amics del Montseny, Edicions CEDEL, Viladrau, 1992.

 • Coll, J.: El Castell de Montsoriu. Girona: Parròquia de Santa Maria de Breda, 1994.

 • Font, G.; Pujadas, S.: El castell de Montsoriu: un exemple d'aprofitament dels recursos hidràulics en l'època medieval. A: Annals de l'institut d'Estudis Gironins, vol. XXXVIII: Institut d'Estudis Gironins, Girona, 1996.

 • Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: Els sistemes d'aprofitament dels recursos hidràulics al castell de Montsoriu. A: Monografies del Montseny, 13: Amics del Montseny, Viladrau, 1998.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: El castell de Montsoriu a l'entorn de l'any mil. A: Actes del Congrés Internacional Gerbert d'Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del 1r mil•lenni, Eumo Editorial, Vic, 1999.

 • Font, G.; Mateu, J., Pujadas, S.; Rueda, J. M., Tura, J.; Llorens, J. M.: Darreres troballes arqueològiques al castell de Montsoriu: la capella preromànica i el recinte fortificat del segles XI-XII. A: III i IV Trobades d'Estudiosos del Montseny, Monografies 27, Diputació del Barcelona, Barcelona, 1999.

 • Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: El castell de Montsoriu. Consell Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners, 2000.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: La capella romànica de Sant Pere de Montsoriu, Arbúcies - Sant Feliu de Buixalleu, la Selva. A: Cinquenes Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, Universitat de Girona, Olot, 2000.

 • Font, G; Mateu, J; Pujades, S; Rueda, M; Tura, J.: Montsoriu als segles X-XII. La gènesi d'un castell medieval a la Catalunya vella. A: Quaderns de la Selva, 13: Estudis en Honor de Josep Maria Pons i Guri / 2, Centre d'Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners, 2001.

 • Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: El castell de Montsoriu al segle XIII. A: Lauro, Revista del Museu de Granollers, 20: Museu de Granollers, Granollers, 2001.

 • Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: Les capelles del castell de Montsoriu. A: V Trobada d'Estudiosos del Montseny, Monografies 33, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2002.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: Intervencions arqueològiques al castell de Montsoriu (Arbúcies - Sant Feliu de Buixalleu, la Selva). A: Tribuna d'Arqueologia 1999-2000: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.

 • AA.VV.: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Les chateaux du moyen age á la méditrerranée nord-occidentale. Arbúcies: Museu Etnològic del Montseny, 2004.

 • Amblàs, O.: Armament medieval i d'època moderna al castell de Montsoriu s. XIII-XVII. A: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004

 • Cabra, J.; Font, G.: Els conjunts ceràmics de la fase d'abandonament del castell de Montsoriu. A: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004

 • Rueda, J. M.; Tura, J.: Montsoriu: gènesi, evolució i decadència d'un gran castell medieval. A: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004

 • Garcia, Ll.: Les restes d'au del castell de Montsoriu i el consum d'ocells durant l'edat mitjana. A: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004

 • Juan-Muns, N.: Els peixos en la dieta de Montsoriu. A: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004

 • Saña, M.; Cueto, M.: Adquisició, processament i consum dels animals entre els segles XII i XVI al castell de Montsoriu. A: Actes del congrés Els castells medievals a la mediterrània nord-occidental. Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J., Sala, R.: Excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu. Campanyes 2002-2003. A: Setenes Jornades d'Arqueologia de les Comarques Gironines, Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona, La Bisbal d'Empordà, 2004.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J.: El castell de Montsoriu. Configuració arquitectònica d'un gran palau gòtic, a partir de les tasques arqueològiques desenvolupades entre els anys 2001 i 2004. A: VI Trobada d'Estudiosos del Montseny, Monografies 41, Àrea d'Espais Naturals, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2005.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Rueda, J. M.; Tura, J., Sala, R.: Excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu. Campanyes 2004-2005. A: Vuitenes Jornades d'Arqueologia de les Comarques Gironines, Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona, Roses, 2006.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Tura, J.: El Castell de Montsoriu (Arbúcies - Sant Feliu de Buixalleu, la Selva). Arqueologia i història d'un gran castell feudal. A: Tribuna d'Arqueologia, 2007: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelona, 2008.
 • Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Tura, J.: Síntesi històrica del castell de Montsoriu. Monografies del Montseny, 23: Amics del Montseny, Viladrau, 2008.
 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Tura, J.: Excavacions arqueològiques al Castell de Montsoriu. Campanyes 2006-2007. A: Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Museu d’Arqueologia de CAtalunya – Girona, L’Escala – Empuréis, 2008.

 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.: L’abandonament del castell de Montsoriu. Segles XVI-XVII. Darreres troballes arqueològiques. A: VII Trobada d’Estudiosos del Montseny, Diputació de Barcelona, Museu de Granollers, Granollers, 2008. (en premsa
 • Font, G.; Llorens, J. M.; Mateu, J.; Pujadas, S.: Interpretació poliorcètica de l’urbanisme del segle XIV del Castell de Montsoriu i la seva relació amb els fets històrics ocorreguts entre el 1367 i 1368. A: Monografies del Montseny, 24, Amics del Montseny, Viladrau, 2009 (en premsa)


Navegació interna