Navegació interna

Bibliografia


  • Estrada, F.; Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Roigé, X.; Rueda, J. M.; Tura, J.: Mas i poblament al Montseny, Monografies del Montseny, 18: Amics del Montseny, El Ciervo, Viladrau, 2003.ISBN 84-87178-16-2

  • Estrada, F.; Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Roigé, X.; Tura, J.: El mas en el Montseny, Narria, 97, 98, 99, 100: Museo de Artes y Tradiciones Populares, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2003. ISSN: 0210-9441

  • Estrada, F.; Roigé, X. De l'ahir a l'avui: continuïtats i canvis en els masos del Montseny, Ponències. 2003. Centre d'Estudis de Granollers. Associació Cultural, 2004

  • Estrada, F.; Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Tura, J.: "Ara és una altra vida": un estudi sobre les transformacións i les continuïtats als masos del Montseny, VI Trobada d'Estudiosos del Montseny: Àrea d'Espais Naturals, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2005. Monografies, 41. ISBN 84-9803-095-1

  • Roigé, X.: El mas al Montseny: primers resultats d'una recerca, Revista d'Etnologia de Catalunya, 20: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 2002

  • Tura, J. : El mas al Montseny. Transformacions socioeconòmiques i canvis en el paisatge, Perxada, 41: Ajuntament d'Arbúcies, Arbúcies, 2006

        Navegació interna