Navegació interna

Projecte d'investigació arqueològica i arquitectònica

Castells del Montseny és un projecte d’investigació arqueològica i arquitectònica amb la voluntat de tractar globalment els castells i les fortificacions del massís del Montseny i de les valls que el voregen, i està encaminada a garantir-ne la documentació, l'estudi, la protecció, la conservació i la difusió a tots els nivells, tant des del punt de vista arqueològic com de l'arquitectònic i documental.

El projecte original del MEMGA (Llorens et al. 1982) consistia en l'estudi d'un model d'ocupació del territori i de poblament en època alt- medieval centrat en el castell de Montsoriu (Arbúcies- Sant Feliu de Buixalleu, la Selva). Des del moment de la creació del Museu Etnològic del Montseny, aquesta institució el considerà línia de recerca pròpia, ampliant però la línia d’actuació i recerca al marc territorial d’estudi del Museu, que és el Montseny.

En aquest context, entre els anys 1998-1999, el projecte Castell del Montseny actuà simultàniament, en el castell de Montsoriu i amb un altre jaciment complementari: Torre de la Mora (Sant Feliu de Buixalleu). En l’actualitat, dins del projecte dels Castells del Montseny es mantenen com a línies també prioritàries les tasques de consultoria patrimonial i arqueològica referents a fortificacions d’arreu del massís com és la Domus de Busquets (Riells i Viabrea), la bestorre de Montfort (Arbúcies- Riells i Viabrea)...

Pel que fa a la investigació específica en el Castell de Montsoriu, les primeres recerques sobre l'ocupació de Montsoriu són de 1952. En aquesta data Miquel Oliva i Lluís Pericot publiquen la troballa, al cim i en els vessants del turó, de ceràmiques íbero- romanes. De fet però, els primers treballs sistemàtics no comencen fins l'any 1980-1983, amb la realització d'una prospecció que es va centrar en dos punts del castell: la sala i el recinte annex que uneix el castell i la torre de les Bruixes.

No serà fina a l’any 1993 que sota la direcció científica del Museu Etnològic del Montseny, i de manera continuada, en les campanyes de camps de treball d’arqueologia organitzats per l’Ajuntament d’Arbúcies, el Consell de Jovent d'Arbúcies i la Secretaria General de Joventut i les campanyes d’excavacions programades organitzades i dirigides pel MEMGA que s’han reprès de forma continuada les excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu. Totes aquestes actuacions tenen el suport del Servei d’Arqueologia de la Direccció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

El resultat d’aquest conjunt d’actuacions és el que actualment ens permet conèixer l’evolució arquitectònica d’un conjunt monumental extraordinàriament complex, i que es va desenvolupar al llarg de més de 500 anys (s. X-XV), i que suma a la seva història 500 anys més d’oblit.

En resum, el castell de Montsoriu és una de les mostres patrimonials més importants del Montseny, i sens dubte una de les millors mostres de l’arquitectura militar medieval catalana. Els treballs arqueològics han permet establir les diverses fases d’evolució del castell (Recinte Sobirà, Pati d’Armes, Recinte Jussà) els sistemes constructius, la planimetria i la recuperació d’objectes de la vida quotidiana del castell. Nogensmenys, l’estudi de la seva poliorcètica, amb la presència de poternes, muralles, merlets, passos de ronda, camins fortificats, barbacanes, adarbs, matacans, bestorres, valls... el configuren com el millor castell gòtic del nostre país, cap i casal dels poderosos vescomtes de Girona-Cabrera.

Paral•lelament, s’està duent a terme la investigació documental a l’entorn de la família Cabrera i altra documentació d’època medieval conservada en diversos arxius, que ha permès establir, i corroborar les interpretacions arqueològiques, l’entorn més immediat del castell: els masos, torres de guaita, conreus, relacions feudals i de vassallatge... que ens aporten una visió global del territori i de les formes de vida en aquella època a l’entorn d’un dels grans centres de poder de la Catalunya medieval.

En els treballs de recuperació del castell de Montsoriu (Arbúcies – Sant Feliu de Buixalleu, la Selva), endegats de forma contínua l’any 1993, hi intervenen diferents institucions (Ajuntaments de Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Breda i Arbúcies, Consell Comarcal de la Selva, Diputació de Girona i de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), el MEMGA com a institució científica (amb la col•laboració del Museu Nacional d'Arqueologia - Girona), i l'Associació d'Amics del Castell de Montsoriu, com a impulsor de tot el moviment cívic.

Navegació interna