Navegació interna

IPEC - Montseny

Inventari del patrimoni etnològic de Catalunya – Montseny (IPEC- Montseny)

L'Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999) realitzat pel MEMGA sota l’encàrrec del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat és un dels projectes base del Museu. El resultat d’aquest inventari fou la creació d’una base de dades de patrimoni etnològic del massís amb més de 3500 elements inventariats, dels quals 1082 corresponent a béns immobles.

En els darrers anys, aquest inventari ha tingut continuïtat a través de diferents treballs de recerca, com l'estudi sobre els usos tradicionals de l'aigua al Montseny, publicat dins la col•lecció Temes d'Etnologia de Catalunya, amb el títol de Torderades i eixuts, els usos tradicionals de l’aigua al Montseny, o bé El mas al Montseny, la memòria oral, recerca duta a terme conjuntament amb el Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona.

Inventari del patrimoni Etnològic de Catalunya

   • Inventari del patrimoni etnològic del Montseny

    L’any 1995 es va iniciar la realització de l’Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny: El Montseny: un exemple de relació permanent entre l’home i el medi, que s’inscriu dins...

   • Bibliografia

    Font, G., Mateu, J.; Pujadas, S. : El Montseny: un exemple de relació permanent entre l'home i el medi. Inventari del patrimoni etnològic del Montseny. III i IV Trobades d'Estudiosos del...

   Navegació interna