Navegació interna

 • Inici
 • El mas al Montseny

El mas al Montseny

El Museu Etnològic del Montseny ha determinat com a una de les seves línies bàsiques de treball per als propers anys la recerca sobre el tema de la masia, tan en els seus objectius de recerca bàsica com d'aplicacions en projectes museogràfics i de difusió. El treball suposa la continuïtat d'una línia iniciada en el marc de l'Inventari del Patrimoni Etnològic. Aquest cop, la recerca es realitza amb la col•laboració del Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona i el Taller de Patrimoni de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El tema ha estat elegit per la seva transcendència per comprendre la societat tradicional i la cultura popular de la zona. La masia ha estat un element central de vida del Montseny al llarg dels segles. El conjunt que forma la casa com a edifici arquitectònic, d'habitatge i conjunt patrimonial (terra, casa i altres béns econòmics) ha estat una de les institucions bàsiques que fonamenten qualsevol societat de base agrícola i ramadera.

La investigació pretén arribar a conèixer amb profunditat aquesta institució central de la vida del Montseny, la seva especificitat i el seu procés evolutiu des del segle XVIII fins a l'actualitat, incloent el darrers processos de canvi. L'estudi s'emmarca en un ventall cronològic ampli on es representen diverses generacions,element imprescindible en qualsevol estudi sobre la família. L'anàlisi es porta a terme en tres línies bàsiques: a) la masia com a element arquitectònic; b) la masia com a unitat productiva; i c) la masia com a centre del nucli familiar.

   • El mas al Montseny

    Aquest projecte integrat dins dels treballs de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya del CPCPTC, es porta a terme conjuntament entre el Museu Etnològic del Montseny i el...

   • Bibliografia

    Estrada, F.; Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Roigé, X.; Rueda, J. M.; Tura, J.: Mas i poblament al Montseny, Monografies del Montseny, 18: Amics del Montseny, El Ciervo, Viladrau,...

   Navegació interna