Navegació interna

Montseny industrial

Carrosseries d’autocar, terrisseries... activitats industrials singulars que tenen una forta vinculació amb el medi natural.

El Montseny no només ha condicionat les activitats agrícoles, ramaderes o forestals de la gent del massís. Per estrany que pugui semblar també ha deixat la seva petja en el procés d’industrialització i continua fent-ho avui en major o menor mesura.

En aquest itinerari es mostren diferents activitats industrials del Montseny, vinculades amb l’explotació dels recursos naturals: les carrosseries d’autocar o terrisseries. Al museu, la visita a l’última planta ens mostra el model d’industrialització, on la fusta com a matèria primera i l’aigua com a font d’energia van tenir un paper cabdal.

Com a novetat pel curs 2011-12 cal destacar la incorporació d'un nou espai a l'oferta pedagògica de l'itinerari industrial: la Farga del Roquer, una antiga farga d'aram que ha estat recuperada i rehabilitada com a serradora, el seu últim ús industrial.LOCALITZACIÓ: Museu Etnològic del Montseny, Farga del Roquer i empreses dins el terme municipal d’Arbúcies i Breda
DURADA: Tot el dia o mig dia
PREU: a consultar
PARTICIPANTS: Alumnes d’educació primària i secundària
OBSERVACIONS: Els desplaçaments es realitzen en autobús. L’ordre de la visita pot variar en funció de les necessitats de l’empresa que visitem.

        Navegació interna