Navegació interna

Sales d'exposició temporal

El Museu disposa de dues sales d’exposició temporal ubicades a la planta baixa de l’edifici. La sala A està dividida en dos àmbits i ocupa 44 m2. La Sala B té una superfície de 32 m2. Les exposicions de caràcter lucratiu tenen un lloguer fixat a partir de l’aprovació de les taxes municipals de 57,90 € per setmana.

        Navegació interna