Navegació interna

5. L'home i la muntanya. Monogràfic

L'home i el medi a la prehistòria en el Massís del Montseny
MIQUEL MOLIST MONTAÑA (UAB)
XAVIER CLOP GARCIA (UAB)

El territori del mas en el Montseny
FRANÇOISE BRETON
Bellaterra, Maig de 1992

La muntanya mitjana a Catalunya. L'exemple de la comarca de la Garrotxa
MARIA de BOLÒS i CAPDEVILA
Cap del Servei CT de Gestió i Evolució del Paisatge de la Universitat de Barcelona

      Navegació interna