Navegació interna

Documentació

L’Àrea de Documentació del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, contempla tots el tipus d’informació i documentació en diferents suports i formats. Es tracta, d’un sistema d’informació de caire especialitzat i vinculat a una oferta museística territorial, on el Montseny, Arbúcies, la museologia, el patrimoni cultural i la gestió ambiental en són les temàtiques més representatives.

L’àrea de Documentació del Museu Etnològic del Montseny, està formada pel Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny –secció humanitats-, creat l’any 1989, així com per l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies (AHMA), que incorpora en els seus fons l’Arxiu Fotogràfic Històric i l’Arxiu Fotogràfic d’Activitats Municipals, la Biblioteca especialitzada del Museu, i la Fonoteca.

PROJECTES DE GESTIÓ DE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU

L'any 2023 s'ha dut a terme el projecte de Documentació d'objectes musicals i sonors i del joc tradicional del MEMGA, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins l a línia de Subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans


Podeu consultar la col·lecció d'objectes musicals i sonors del fons etnològic del Museu en el projecte CATICAT

   • Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny

    Centre de Documentació creat en conveni amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arbúcies l’any 1989. Actualment, s'hi apleguen més de cinc mil documents entre llibres, articles,...

   • Biblioteca

    Es tracta de l'àrea de documentació del MEMGA especialitzada en museologia, patrimoni, etnologia, arqueologia, antropologia i història, que compta amb més de 9000 registres en...

   • Arxiu Històric Municipal

    En aquest servei d’informació es recull un gran volum de documentació sobre la història d’Arbúcies. El fons principal és el d’administració municipal, però aquest s'ha enriquit amb...

   Navegació interna